Bli medlem

Att söka medlemsskap

Funderar du på att bli medlem i vår förening?

Ta steget nu och kontakta någon i styrelsen för att visa dina alster.


Som medlem måste du uppfylla följande;


  • Arbeta med äkta naturmaterial
  • Saluföra endast egentillverkade produkter på vår slöjdmässa
  • Inte använda dig av halvfabrikat

     Se vidare våra bedömningsregler


Galleri  och Kuriosa

Vårt signum:

Glada och kreativa medlemmar med traditionella och nyskapade, egentillverkade  alster av hög kvalité i äkta naturmaterial


Vårt 40-års jubileum 2018

Detta firade vi gemensamt med trerättersmeny på Sollebrunns Gästgiveri

Hur kommer man i kontakt med oss?


Lättast är det att kontakta någon i styrelsen. Våra kontaktuppgifter

finner du längst ner på samtliga sidor.

Det är någon ur styrelsen som du kontaktar om du vill lämna in ansökningsdokument och alster för

bedömning.

Om du bara vill ha uppgift om hur

du skaanmäla dig till något eller önskar få reda på

något speciellt i föreningen så hittar du svar på det mesta i något av de dokument som ligger på sidan "Guide & FAQ".